Yhteenveto Paula Heinosen toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Paula Heinosen toiminta perustuu asiakkaiden kouluttamiseen ja hoitamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa . Hyödyllistä tietota tarjotaan maksuttomasti  ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista koulutusta tarjotaan Paula Heinosen  verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa ThetaHealingistä sekä siihen liittyvistä koulutuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten kurssien myyntiä. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Paula Heinoselta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Paula Heinoselta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Paula Heinosen sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Paula Heinoselle yrityksen Paula Heinonen käyttöön. Käytöstä vastaa Paula Heinonen, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Paula Heinosen jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Paula Heinosen asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Kurssien sertifikaatteja varten asiakastiedot (nimi, osoite, puhelunumero, sähköpostiosoite) luovutetaan THiNK:lle sertifiointia varten.

 

paulahienonen.com -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Paula Heinonen (y-tunnus: 2818369-7)

www.paulahienonen.com

Paula Heinonen, puh. 050 4909782

Sähköposti: pmh.heinonen@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Paula Heinonen sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Paula Heinosen asiakkaan ja PaulaHeinosen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Paula Heinonen noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin ja sertifiointi tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaisen uutiskirjeen

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen kurssin tai palvelun

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Paula Heinosen sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Paula Heinosen käyttöön vain tilastotietoa).

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä kurssien sertifikaateista sijaitsee THiNK palvelimilla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää THiNK sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Paula Heinonen on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä ja THinK:llä vain sertifikaattien osalta. Asiakas voi itse hallinnoida THiNK:llä olevia tietoja kirjautumalla palveluun.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Paula Heinoselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Paula Heinonen oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Paula Heinoselle. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Paula Heinoselle, ks. yhteystiedot yllä.